انتخاب زبان

پیر ضیا عنایت خان  پیر ” فرقه صوفی اینترناسیونال ” (صوفی اردر اینترنشنال ) ، که یک فرقه تصوف جهان شمول است ، و بنیانگذار مؤسسه سلوک ، مجله الاکسیر  و مجله الکترونیکی  ” سون پیلارز ریویو ” هستند که به تبلیغ آگاهی از وحدت وجود  و حالات و تجربیات معنوی مثل اصالت شخصیت، تمدن گرایی حقیقی ، و مثبت گرایی خلاق میپردازد. پیر ضیا مذهب  بودا را تحت نظر  خود دالایی لاما و تصوف رابا تجربه مستقیم  فرقه صوفی چشتی  از هند آموخته است .

2 Responses to “پیر ضیا عنایت خان”

‎نظرات و پیشنهادات

نظر دهید

پیر ضیا عنایت خان