انتخاب زبان

نی ساز من پانزده سال گذشته را به ساختن و نوازندگی نی مشغول بوده ام. آنچه به دانش آموزانم یاد میدهم آن است که نی به من یاد میدهد. هر چه بیشتر این درس‌ها را با دیگران به اشتراک میگذارم، راهم روشن‌ تر میشود. نفس نینواز مثل اثر انگشت است و جستجوی من برای به هم رساندن نی مناسب به آن اثرانگشت است .”


2 Responses to “نی ساز”

‎نظرات و پیشنهادات

نظر دهید

نی ساز