انتخاب زبان

لو الین  وان  لی  صوفی ، عارف و وارث مستقیم نظام صوفی نقشبندی مجدیدیه میباشد. ایشان سخنوری غرّا و نویسنده چندین کتاب در مورد تصوف ، عرفان، تعبیر خواب و معنویت هستند. از سال ۲۰۰۰ میلادی تا کنون تمرکز نوشته‌ ها و فراخوانی های ایشان بر مسئولیت روحانی افراد در جهان دگرگون شده امروزی ، و بر بیدار کردن دلها بر حقیقت  وحدت  بوده است .

                                                       : ویدئوها

5 Responses to “لو الین  وان  لی”

‎نظرات و پیشنهادات

نظر دهید

لو الین  وان  لی