انتخاب زبان

جمالنور سارگوت  رئیس سازمان فرهنگی زنان ترک شاخه استانبول میباشد. وی طی بیست سال ضمن تدریس شیمی در دبیرستان، به فراگیری عرفان و فلسفه های غربی و شرقی پرداخت. جمالنور در همایش ها، جشن ها و میزگردهای مختلف سخنرانی میکند و سرپرستی بحث‌ها و گفتمان های مختلفی را در جاهای مختلف جهان عهده- دار است.

                                                         : ویدئو ها

One Response to “جمالنور سارگوت”

‎نظرات و پیشنهادات

نظر دهید

جمالنور سارگوت